ติดต่อเรา

Tel. 093-4508088

E-mail : siuchiraporn@gmail.com

มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160


คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์